Hakkımızda

Ata GYO; 20 Mart 1997 tarihinde menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde kurulan Ata Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin, 11 Ekim 2012 tarihinde anasözleşme tadili suretiyle Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsüne dönüştürülmesi ile kurulmuştur ve bu tarihten itibaren Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak faaliyetine devam etmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuştur. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 23.750.000 TL bedelli artırılmak suretiyle 23.750.000 TL’den 47.500.000 TL’ye artırılmıştır.

Ata GYO, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal eden, esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkullere dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan ve kayıtlı sermayeli olarak faaliyet gösteren halka açık anonim ortaklıktır.

Ata GYO’nun yatırım hedefi gayrimenkul varlıkları ve projelerinden oluşan çeşitlendirilmiş yüksek getirili bir portföy oluşturmaktır.

Ata GYO temel olarak hem kira getirisi sağlayacak hem de değer artış potansiyeli olan ticari gayrimenkul varlıklarını ve projelerini hedeflemektedir. Kiralanabilir her türlü gayrimenkul, perakende, ofis, lojistik başta olmak üzere bu kapsama girmektedir. Asli olarak ticari gayrimenkulleri hedefleyen ATA GYO, yönetim kararına bağlı olarak gayrimenkul sektörü içinde konut gibi farklı segmentlere de yatırım yapabilecektir.

Kira getirili gayrimenkul portföyü oluşturma hedefinde öncelik perakende odaklı gayrimenkullerde olacaktır.

Satınalmalar, piyasaların döngüleri içerisinde bulundukları noktada kira artışları ve/veya kira/maliyet oranındaki düşüşlerle ilgili öngörüleri faydaya çevirmeyi hedeflemektedir. Şirket dinamik bir yatırım stratejisi uygulayacaktır. Bu şekilde yatırım süreci içerisinde sürekli bir şekilde gayrimenkul satın alabilir veya satabilir.

Banka şubeleri, elektronik mağaza zincirleri, süpermarketler muhtemel diğer perakende kiracıları arasında yer almaktadır.

Vizyonumuz

Perakende odaklı gayrimenkul varlıkları ve projelerinden oluşan, çeşitlendirilmiş, yüksek getirili bir portföy oluşturarak, hissedarlarına sermaye kazancı ve kar payı getirisi sağlamak.

Misyonumuz

Türkiye genelinde, perakende odaklı gayrimenkul yatırımları yaparak, sürdürülebilir istikrarlı büyüme ve yüksek karlılık sağlamak, alanında öncü ve lider şirket olmak.

Hedefimiz

Zincir perakendecilerin genişleme planlarına uygun olarak, ülke genelinde kent merkezleri ve ana akslar öncelikli olmak üzere ticari gayrimenkul yatırımları gerçekleştirmek.

Bedri KURDOĞLU
Genel Müdür
Genel Müdürümüzün Mesajı

1997 tarihinde kurulan şirketimiz, 2012 tarihinden itibaren Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsü kazanarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Temel olarak kira getirisi yüksek ve değer artışı potansiyeli olan, kurumsal kiracıları hedefleyen ticari gayrimenkul varlıklarına odaklanmaya devam ediyoruz.

Girişimlerimiz neticesinde portföyümüze dahil ettiğimiz, halen inşaat süreçleri devam eden Çanakkale/Kordon ve Tekirdağ Ata Corner / Süleymanpaşa projeleri ile hali hazırda işletmeye açık olan Kayseri/Talas ve Lüleburgaz Ata Corner projelerimiz ile faaliyetlerimizi başarılı bir şekilde ilerletmekteyiz.

2023 yılı içerisinde işletmeye açılması planlanan Çanakkale projemizin inşaat bitimini müteakiben TAB Gıda ile imzalanan kira sözleşmemiz uyarınca Burger King faaliyetine başlayacaktır.

Tekirdağ Ata Corner projemizin de 2023 yılı içerisinde inşaatının tamamlanması planlanmaktadır. Halihazırda bu projede imzalanan sözleşmeler neticesinde Kahve Dünyası, Burger King ve Popeyes gibi dünyanın önde gelen markaları yer alacaktır. Dünyanın önde gelen bu markalarının yanında yer almak üzere projede halen boş dükkanlarımız bulunmakta ve kiralama süreçlerinin görüşmeleri hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Kayseri Talas projemizde BURGER KING, POPEYES ve ARBY’S işletmelerine devam etmekte olup, TAB GIDA ile imzalanan kira sözleşmelerine istinaden, SBARRO markası da Kayseri Talas halkının hizmetine açılacaktır.

Lüleburgaz Ata Corner projemizde ise Burger King, Popeyes, Arby’s, A101, Koçtaş, Usta Dönerci, Kahve Dünyası ve Play Park markaları faaliyet gösterirken, kiralanacak kalan bağımsız bölümler için kiralama süreçleri ve görüşmeleri hazlı bir şekilde devam etmektedir.

2021 yıl sonu itibari ile portföyümüzde bulunan Giresun, Ordu, Nevşehir, Ceyhan ve Avcılar 1, Avcılar 2 mülkleri ile birlikte 120.135.250 milyon TL olan portföy ekspertiz değerimiz, 2022 yılında bu mülklerimizin satışlarının gerçekleşmesi ve sonrasında portföyümüze bulundurduğumuz Kayseri Talas, Lüleburgaz Ata Corner, Tekirdağ Ata Corner ve Çanakkale projelerinin toplam ekspertiz değeri 2022 yıl sonu itibari ile 219.272.000 milyon TL ‘ye başarılı bir şekilde ulaştırılmıştır.

Şirketimizin büyüme politikaları çerçevesinde Türkiye’nin önemli kurumsal markalarının kiracısı olduğu gayrimenkullerimizin, 2023 yılında da beklentilerimiz doğrultusunda tüm iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza önemli katkılar yapmaya devam etmesi için çalışmalarımıza özenle devam etmekteyiz.


Yönetim Kurulumuz