Sürekli Bilgilendirme Formu

SON GÜNCELLENME TARİHİ : 30.09.2023

PORTFÖY BİLGİLERİ
30.09.2023 tarihi itibariyle

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

HALKA ARZ TARİHİ : 01.10.1997

YATIRIM AMACI /
STRATEJİSİ

ORTAKLIK YAPISI
(% 1′ DEN FAZLA İŞTİRAK OLANLAR İÇİN DOLDURULUR)

30.09.2023 Tarihi İtibariyle (Ay sonları itibariyle) Adı Soyadı veya
Ticaret Unvanı
İştirak Oranı
(%)
İştirak Tutarı
(TL)
Toplam Portföy
Değeri (TL)
302.666.388,00 Ata Yatırım
Menkul Kıymetler A.Ş.
% 3,69 1.751.087,18
Pay Başına
Net Aktif Değeri (TL)
6,06

Esas Sözleşmesi
(Tıklayınız)

Diğer
(Halka Açık Kısım)
% 96,31 45.748.912,82
30.09.2023 BİST
Kapanış Fiyatı (TL)
9,50 TOPLAM % 100 47.500.000
PORTFÖY DAĞILIMI (%)

İzahnamesi
(Tıklayınız)

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GENEL MÜDÜRÜ
Gayrimenkuller % 94

Mali Tablolar
(Tıklayınız)

ADI SOYADI UNVANI
Para ve Sermaye
Piyasası Araçları
% 6

Özel Hal Bildirimleri
(Tıklayınız)

Korhan KURDOĞLU Yönetim Kurulu
Başkanı
Erhan KURDOĞLU Başkan Vekili
Elmas Melih ARAZ Üye
İştirakler % 0

Gayrimenkul Değerleme Raporları

Murat Ufuk YILMAZ Üye
Tuncer KÖKLÜ Üye
Özlem ÖZÇEVİK Üye (Bağımsız)
TOPLAM

% 100

Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporları

Özhan ERTEKİN Üye (Bağımsız)
Bedri KURDOĞLU Genel Müdür